"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie informuje o zawarciu umowy na dostawy węgla kamiennego w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 28922-2013 z dnia 21.01.2013 r.