(513) Wnioski radnej Barbary Czaińskiej w sprawie obniżenia studzienki kanalizacyjnej i przesunięcia hydrantu na ul. Łąkowej w Pecnej

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF