(512) Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania ul. Leśnej w Krośnie i ul. Góreckiej w Krosinku oraz w sprawie przyspieszenia prac związanych z budową parkingu przy szkole w Krosi

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF