(511) Wniosek radnej Barbary Czaińskiej w sprawie zamontowania barierek przy chodniku na łuku ul. Głównej i Lipowej w Pecnej

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Zarządowi Dróg Powiatowych w Poznaniu.PDF