"Zakład Usług Komunalnych" sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju napędowego w 2013 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 274083-2012 z dnia 31.12.2012 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 274125-2012 z dnia 31.12.2012 r.