(510) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku przy ul. Jarzynowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF