(509) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o rozmieszczenie naklejek informujących o zakazie umieszczania reklam i plakatów na nowych słupach latarnianych przy ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF