Uchwała Nr XXXV/247/12 w sprawie przekazania skargi Pawła Szczepaniaka z dnia 2 października 2012 r. Burmistrzowi Gminy Mosina

Uchwała Nr XXXV/247/12.PDF