Uchwała Nr XXXV/246/12 w sprawie przekazania skargi Romualda Zwierzyckiego z dnia 7 lipca 2012 r. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu

Uchwała Nr XXXV/246/12.PDF