(508) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wywożenia śmieci z koszy w Parku Strzelnica.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF