(507) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy wjazdu w ul. Polną w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF