(506) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wymiany części płytek chodnikowych na zakręcie ul. Topolowej w Mosinie w rejonie internatu.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF