(505) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły nawiązujące do jego pytań z 27.08.2012 BR0003.440.2012 oraz artykułu Dariusza Urbanowicza "Gmina odzyskała budynek".

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF