(504) Zapytania i wnioski radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie: kserokopii pism wysłanych do RZGW, ambulatoryjnego punktu rehabilitacji, wyroków w sprawie z powództwa Gminy Mosina przeciwko

Zapytania i wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Pierwsza udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF