(503) Wniosek radnych: Krzysztofa Siestrzencewicza i Jerzego Falbierskiego w sprawie zamontowania lamp oświetleniowych w Bogulinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowny wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF