(502) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o wyrównanie ulicy Czereśniowej na odcinku Targowej do Gruszkowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF