(500) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie mieszkań komunalnych na Pożegowie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF