(499) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie własności terenów, na których zlokalizowany jest Zakład Usług Komunalnych.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF