(498) Zapytania radnego Jana Marciniaka w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Krosinku.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF