(496) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie dopłat z tytułu ONW, wypłacanych przez ARiMR rolnikom z terenu wsi Sasinowo, Rogalinek, Krajkowo, Baranowo, Nowinki i Drużyna.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF