(495) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie podania terminu i nazw ulic, na których w 2013 r. będą wykonywane utwardzone zjazdy z ul. Sowinieckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF