(494) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie wystąpienia Urzędu Miejskiego w Mosinie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie założenia sygnalizacji świetlnej na ul

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie wniosku Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF