(493) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ubezpieczeń NNW.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF