(492) Wniosek radnego Jana Marciniaka do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie o zorganizowanie spotkania z przewodniczącymi klubów radnych w sprawie godziny rozpoczęcia sesji.

Wniosek.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF