(490) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF