(488) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie działania monitoringu.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF