(487) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie rozmów z AQUANET-em dotyczących zwodociągowania i skanalizowania terenu objętego uchwalonym m.p.z.p. w rejonie Sowinek.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF