(486) Wnioski radnego Waldemara Wiązka o wyrównanie ulic, zakup GPS-u dla Straży Miejskiej oraz o wykaz usług weterynaryjnych świadczonych gminie przy odławianiu zwierząt.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF