(485) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawach dotyczących firmy AQUANET.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF