(484) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie regulaminu utrzymania czystości.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF