Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług sporządzania operatów szacunkowych i opinii dla potrzeb Gminy Mosina