(483) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zapytań i wniosków na sesji październikowej 2012.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF