(482) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie kosztów obsługi prawnej Gminy Mosina.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF