(481) Wniosek radnego Jacka Rogalki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w bliskim sąsiedztwie ul. Krasickiego, w ciągu ul. Leszczyńskiej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF