(480) Wniosek radnego Jacka Rogalki o częste patrole Straży Miejskiej ulic: Piotra Mocka, Leszczyńskiej i Głównej w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF