(479) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie oznakowania środkowej linii osi jezdni w ul. Leszczyńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF