(477) Wniosek radnego Waldemara Wiązka o położenie dywanika asfaltowego na ul. Wiejskiej i Ludwikowskiej w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF