(476) Wnioski radnego Waldemara Wiązka o częste równanie ul. Lipowej i wymalowanie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Leśnej i Piaskowej w Krosinku.

Wnioski oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF