(475) Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie zatrudnienia p. Tokarskiej jako inspektora do nadzoru sadzenia drzew.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF