(474) Wniosek radnego Jacka Rogalki o przyspieszenie uzbrojenia terenów w rejonie ul. Nałkowskiej - Boya-Żeleńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF