(473) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie przedłużenia ul. Boya-Żeleńskiego.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF