(472) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie upowszechnienia wśród radnych przesyłania materiałów drogą elektroniczną.

Zapytanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF