(471) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie oświetlenia drogi powiatowej pomiędzy Nowinkami a Pecną.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Druga udzielona odpowiedź.PDF