(470) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o wykoszenie trawy w pasie drogowym wzdłuż ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF