(469) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o zastosowanie herbicydów w pasie drogowym wzdłuż ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF