(468) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat wpływów z opłat z tytułu wydanych decyzji środowiskowych na wycięcie drzew.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF