(467) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych w 2012 r. na działalność związaną ze zbieraniem bądź przetwarzaniem odpadów.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF