(466) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur na temat terminu utworzenia trzeciego oddziału klasy pierwszej w SP nr 2 w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF