(465) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie Porozumienia zawartego między Gminą Mosina - właścicielem budynku przy ul. Wawrzyniaka a p. Ireną Kręgielczak - właścicielem szkoły pryw

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF