(464) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dróg wewnętrznych na osiedlu Olszynka.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF